OBOSTRZENIA COVID-19

Nowe zasady oraz obowiązkowe działania wprowadzone 15.05.2021

W związku z panującą pandemią wprowadzone zostają następujące ograniczenia oraz obowiązku:

-przed wejściem należy obowiązkowo zdezynfekować ręce,
-wewnątrz restauracji obowiązkowe jest posiadanie maseczki ochronnej.
-w kolejce do kasy znajdować mogą się równocześnie 4 osoby, w wyznaczonych strefach. Pozostałe osoby proszone są o poczekanie na zewnątrz w odpowiednich odstępach,
-powierzchnie wspólne (oprócz podłogi)dezynfekowane są co 15 minut,
-stoliki dezynfekowane są po każdym kliencie,
-podczas przebywania w lokalu należy kierować się znakami poziomymi określającymi kierunek poruszania się,
-godziny otwarcia ulegają zmianie,
-wszelkie niepokojące zachowania należy zgłosić obsłudze.